Beveiligingscamera en privacy: waar moet u zich aan houden?

Een beveiligingscamera is uitermate geschikt bij het beveiligen van uw huis of bedrijfspand. Hoewel de werking en effectiviteit erg goed is, kan de privacy van uw werknemers, passanten maar ook van de eventuele inbrekers in het geding komen. Hier leest u meer over de beveiligingscamera en privacy.

Cameratoezicht komt steeds vaker voor en het is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. U hoeft maar naar een bedrijventerrein, winkel of openbare ruimte te gaan en u komt er op de heenweg al verschillende tegen. Hoewel het lijkt alsof beveiligingscamera’s overal zomaar geplaatst worden, is dit niet zo. Cameratoezicht is namelijk aan heel wat regels gebonden.

Wanneer mag er gebruik gemaakt worden van cameratoezicht?

Cameratoezicht kan door iedereen gebruikt worden, maar alleen als het aan alle voorwaarden voldoet. Door ondernemers en gemeenten kan cameratoezicht ondersteuning bieden bij het tegengaan van overlast door hangjeugd, overlast na uitgaan, criminelen, zakkenrollers en drugsdealers. Wanneer personen herkenbaar in beeld komen is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Beveiligingscamera en privacy op openbare plekken

De overheid en gemeenten mogen beveiligingscamera’s op openbare plekken plaatsen. Vaak wordt dit gedaan bij uitgaansgelegenheden of drukke plekken. Dit mag echter alleen gedaan worden als het bijdraagt aan de handhaving van de openbare orde, de verkeersveiligheid en het opsporen en tegengaan van criminele feiten. Denk hierbij aan plekken waar veel gedeald wordt of veel vandalisme plaatsvindt.

Sinds 1 juli is het voor gemeenten toegestaan om mobiele beveiligingscamera’s in te zetten om de openbare orde te bewaren. Het grote voordeel hiervan is dat het snel te verplaatsen is en de overlast als het ware gevolgd kan worden. Daarnaast hoeft er niet steeds een nieuwe beveiligingscamera aangevraagd te worden, waardoor er minder tijd nodig is om het overlast te stoppen.

Beveiligingscamera en privacy rondom uw woning

Er kunnen in en rond woningen beveiligingscamera’s opgehangen worden om u en uw eigendommen te beschermen. Dit kan gedaan worden door woningbouwverenigingen, maar ook door u als bewoner. Deze twee groepen zijn afhankelijk van elkaar, ook aan een hoop regels gebonden. U als bewoner mag bijvoorbeeld niet op openbare plekken, zoals de gang of de entree van het gebouw filmen. Uw voordeur filmen mag echter wel, mits er geen buren gefilmd worden. Cameratoezicht door u als bewoner valt niet onder de Wet bescherming persoonsgegevens en u zal hier dan ook niet door gecontroleerd worden. Wanneer u een deel van een openbare weg filmt, of de tuin/ eigendommen van uw buren gefilmd worden valt u daar wel onder. De Autoriteit Persoonsgegevens kan u dan controleren.

De woningbouwvereniging mag alleen een beveiligingscamera ophangen als dat noodzakelijk is om u en uw eigendommen te beschermen. Het is daarbij echter wel belangrijk dat uw privacy daarmee niet wordt aangetast. Er bestaan echter nog meer voorwaarden waar een woningbouwvereniging aan moet voldoen.

  • Er moet sprake zijn van een gerechtvaardigd belang. Dit houdt in dat er een reden moet zijn om de beveiligingscamera op te hangen. Voorbeelden hiervan zijn het tegengaan van vandalisme of de bescherming van bewoners.
  • De noodzaak van de beveiligingscamera moet aangetoond kunnen worden. Dit is pas noodzakelijk als u al andere beveiligingsmaatregelen heeft getroffen, maar deze geen effect hadden. Een beveiligingscamera wordt daarbij gezien als een soort laatste redmiddel.
  • Er mag niet in de woningen gefilmd worden.
  • De woningbouwvereniging moet bewoners en bezoekers duidelijk aangeven dat er sprake is van cameratoezicht. Dit kan door het ophangen van bordjes en stickers.
  • VVE leden moeten toegestemd hebben.

Beveiligingscamera en privacy: de werkplek

Een beveiligingscamera op de werkplek kan helpen ter voorkoming van diefstal of vandalisme. Het brengt echter wel de privacy van uw bezoekers en werknemers in het geding. Cameratoezicht op de werkplek moet daarom dan ook altijd te verklaren zijn. Om te beginnen moet u zich houden aan de volgende regels:

  • U mag geen beveiligingscamera plaatsen op privacygevoelige plekken, denk hierbij aan het toilet of kleedkamers.
  • Het cameratoezicht moet noodzakelijk zijn. Dit houdt in dat u alle andere beveiligingsmaatregelen al hebt geprobeerd en geen van deze maatregelen helpt. Daarnaast mag het cameratoezicht niet op zichzelf staan en moet het onderdeel zijn van een pakket aan beveiligingsmaatregelen.
  • Er geldt een informatieplicht. Bezoekers en werknemers moeten geïnformeerd worden dat er een beveiligingscamera hangt. Dit kan door een nieuwsbrief te versturen of bordjes op te hangen.
  • De camerabeelden mogen maximaal 4 weken bewaard blijven. Deze termijn kan alleen in geval van een incident overschreden worden.