Beveiligingscamera op straat gericht: mag dat?

Wanneer u uw pand of terrein wil beveiligen, kan het voorkomen dat uw beveiligingscamera op straat gericht is. Mag dit eigenlijk? En waar moet u allemaal rekening mee houden als u buiten een beveiligingscamera plaatst? U leest het in deze blog.

Beveiligingscamera op straat gericht

De openbare wegen in Nederland kennen twee soorten beveiligingscamera’s; toezichtcamera’s en normale beveiligingscamera’s. Hoewel beide beveiligingscamera’s bijdragen aan een veiligere omgeving, gelden er verschillende wetten. Wanneer de beveiligingscamera gebruikt wordt om de openbare orde te handhaven, valt hij onder de Gemeentewet. De burgemeester moet dan opdracht hebben gegeven om de beveiligingscamera te plaatsen.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing als de beveiligingscamera gebruikt wordt om een inbraak, overval of vandalisme tegen te gaan. De ondernemer moet, om aan deze wet te kunnen voldoen, aantonen dat het plaatsen van de beveiligingscamera noodzakelijk is. Dit houdt in dat de beveiligingscamera om de veiligheid van zijn onderneming en personeel te waarborgen, op de openbare weg gericht moet zijn. Het College Bescherming Persoonsgegevens houdt hier toezicht op.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens en artikel 38 van het Vrijstellingsbesluit is het toegestaan om een beveiligingscamera op te hangen. Een van de voorwaarden is dat de beveiligingscamera alleen gebruikt mag worden als u daarmee beveiligingsdoel kunt behalen. Het is dus niet verboden om een klein stuk van een stoep of weg te filmen, mits dit bevorderlijk werkt voor de veiligheid van uw pand of bedrijf. Het is echter niet toegestaan om heel de straat te filmen. Ook voordeuren van andere woningen zijn uit den boze en de beveiligingscamera moet zo gericht zijn dat u nergens naar binnen kunt kijken.

Wanneer u ervoor kiest om een beveiligingscamera op te hangen, moet u er zorg voor dragen dat dit duidelijk zichtbaar is. Dit kan door de beveiligingscamera duidelijk in het zicht te hangen en door bordjes op te hangen. Hier moet ook uw persoonlijke informatie opstaan. Zo zijn mensen zich ervan bewust dat ze gefilmd worden en weten ze bij wie ze moeten zijn in geval van een incident of om eventueel een klacht in te dienen.