Bewakingscamera en privacy

 

Het komt regelmaat in opspraak: veiligheid versus onze privacy. Daarbij komt gelijk het vraagstuk: bewakingscamera’s en onze privacy. Want wat gebeurt er precies met onze gegevens en zijn we wel daadwerkelijk veiliger en beter af? Dat bewakingscamera’s effectief zijn staat echter niet in het geding. Een camera schrikt al snel een potentiële inbreker af, of stelt Justitie in staat om (door goede camerabeelden) daders van inbraken en andere misdrijven op te pakken. Door bewakingscamera’s kan de privacy van werknemers en andere personen in panden en op terreinen echter in gevaar komen. In dit artikel gaan we daarom dieper in op bewakingscamera’s en privacy.

bewakingscamera en privacy

Bewakingscamera en privacy: cameratoezicht

We zien steeds vaker dat cameratoezicht wordt gebruikt om bepaalde vierkante meters veiliger te maken. In principe is cameratoezicht niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven: we zien camera’s in winkels, in gebouwen, op straathoeken. Soms lijkt het alsof bewakingscamera’s als wortels uit de grond schieten. Cameratoezicht is echter aan behoorlijk wat regels gebonden, allemaal onder het mom van bewakingscamera’s en onze privacy. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van cameratoezicht onder strenge voorwaarden. En met een bepaald doel voor ogen. Bijvoorbeeld het inzetten van cameratoezicht om uitgaansgebieden veiliger te maken, of het tegengaan van overlast door hangjongeren. Bewakingscamera’s kunnen zowel gemeenten als ondernemers steunen. Het is echter altijd belangrijk om bewakingscamera’s en privacy niet van elkaar los te koppelen. Zodra een persoon helder in beeld komt, ben je als eigenaar van de camera verplicht om te voldoen aan de WBP (de Wet Bescherming Persoonsgegevens).

 

Bewakingscamera en privacy: openbare locaties

Overheden mogen op openbare plekken bewakingscamera’s plaatsen. Wanneer er een dergelijke camera wordt geplaatst, worden omwonenden hierover geïnformeerd. Dit gebeurt over het algemeen het vaakst bij drukke uitgaansgebieden of bijvoorbeeld winkelstraten. Bij de uitgaansgebieden is het een kwestie van orde handhaven, bij drukke winkelstraten helpt het plaatsen van bewakingscamera’s tegen zakkenrollers en dergelijken. Bewakingscamera’s worden door overheden alleen geplaatst wanneer deze bijdragen aan verkeersveiligheid, de openbare orde en het tegengaan (of oplossen) van misdrijven. Ook op plekken waar bijvoorbeeld drugs wordt gedeald of regelmatig sprake is van vandalisme kunnen bewakingscamera’s worden geplaatst. Het is tegenwoordig ook mogelijk dat gemeenten en overheden mobiele bewakingscamera’s inzetten voor de algemene veiligheid. Door mobiele camera’s te gebruiken kunnen er meerdere gebieden tegelijkertijd gemonitord worden en zijn er niet steeds nieuwe camera’s nodig. Zo komt de issue van bewakingscamera’s en privacy niet telkens weer ten sprake.

 

Privacy en de bewakingscamera rondom een woning

Om eigendommen en personen te beschermen kun je als particulier bewakingscamera’s rond je huis installeren. Dat kun je zelf doen, of bijvoorbeeld een woningbouwvereniging die actie onderneemt. Particulieren en woningbouwverenigingen zijn daarin enigszins afhankelijk van elkaar en aan een behoorlijk aantal regels gebonden. Het is bijvoorbeeld als bewoner en particulier niet toegestaan om op openbare plekken zoals een hal, entree of trap een camera te plaatsen. Wat wel is toegestaan is cameratoezicht van de voordeur. Mits er geen buren of anderen direct gefilmd kunnen worden. Wanneer je zelf cameratoezicht inzet om jezelf en je eigendommen te beschermen en voldoet aan de genoemde voorwaarden, dan valt dit niet onder de WBP en word je dus ook niet gecontroleerd. In tegenstelling tot het filmen op openbare plekken zoals wanneer delen van tuinen of huizen van buren in beeld komen, of delen van openbare wegen. Dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens u komen controleren. Daar komt namelijk de issue van bewakingscamera’s en privacy weer ten sprake. Zodra delen van openbare plekken of andermans woning worden gefilmd door de bewakingscamera maak je inbreuk op privacy.

 

Voorwaarden voor privacy en bewakingscamera’s

Eerder bespraken we de voorwaarden waar je als bewoner en particulier aan moet voldoen in het geval van eigen cameratoezicht. Voor bijvoorbeeld een woningbouwvereniging gelden er weer andere voorwaarden. Die voorwaarden met betrekking tot bewakingscamera’s en privacy vind je hieronder.

  • Er moet een duidelijke reden zijn voor het ophangen van de bewakingscamera, bijvoorbeeld de bescherming van bewoners of het tegengaan van vandalisme. Dit heet een ‘gerechtvaardigd belang’;
  • Er moet aangetoond kunnen worden dat de bewakingscamera daadwerkelijk noodzakelijk is. Zoals aantonen dat eerder ingezette middelen niet effectief waren;
  • Er moet gestemd worden door leden van de VVE vóór het cameratoezicht;
  • Bewoners én bezoekers dienen te worden geïnformeerd over de aanwezige bewakingscamera’s in verband met privacy. Dit kan zowel door affiches en stickers en schriftelijke meldingen;
  • En tot slot: er mag niet in woningen zelf gefilmd worden door de woningbouwvereniging, alleen op de ‘openbare’ plekken zoals de entree, in hallen en op trappen.

 

Bewakingscamera’s en privacy op de werkplek

Hier vind je tevens de voorwaarden van bewakingscamera’s in verband met privacy voor de werkplek.

  • Er mogen geen bewakingscamera’s geplaatst worden op privacygevoelige plekken zoals wc’s en kleedruimtes;
  • Camerabeelden mogen hoogstens vier weken bewaard worden. Enkel in geval van een onopgelost misdrijf of incident kan uitzondering gemaakt worden;
  • Het is verplicht om werknemers en bezoekers te informeren over de geplaatst bewakingscamera’s i.v.m. privacy;
  • Het cameratoezicht moet noodzakelijk zijn en dit moet tevens aangetoond kunnen worden.

 

Wil je meer informatie ontvangen over onze producten? Neem dan een kijkje in onze webshop of neem telefonisch contact met ons op via 085-2738486. Of stuur een mail met je vraag naar info@bandit.nl, we helpen je graag verder.