Bewakingscamera en privacy

Een bewakingscamera is goed in te zetten voor de beveiliging van uw bedrijf of woning. Hoewel een bewakingscamera zijn effectiviteit allang bewezen heeft, kan de privacy van werknemers, voorbijgangers en criminelen in het geding komen. Dit kan een hoge boete tot gevolg hebben. Hier leest u alles over de bewakingscamera en privacy.

Onze maatschappij is inmiddels zo gewend aan beveiligingscamera’s, dat het ons al bijna niet meer opvalt. U hoeft maar naar buiten te gaan en u komt er al verschillende tegen. Hierdoor kan het overkomen alsof beveiligingscamera’s zomaar ergens geplaatst worden. Dit is gelukkig niet zo. Het inzetten van camerabeveiliging is namelijk aan heel wat regels onderhevig. Welke dat zijn leest u verder in de blog.

Bewakingscamera en privacy: uw woning

Wanneer u zich niet veilig voelt in en rondom u woning, kunnen er beveiligingscamera’s opgehangen worden. Dit kunt u zelf doen, maar ook door de woningbouwvereniging. Beide partijen moeten rekening houden met aardig wat regels. Het is voor u verboden om openbare plekken te filmen. Hier valt bijvoorbeeld een gang of de entree van het pand onder. Het is wel toegestaan om uw eigen voordeur te filmen, mits uw buren niet gefilmd worden. Wanneer u ervoor kiest om uw woning door middel van beveiligingscamera’s te beveiligen valt u niet onder de Wet bescherming persoonsgegevens. U zult dan ook niet gecontroleerd worden. U valt hier wel onder zodra uw beveiligingscamera een deel van een openbare weg filmt of de tuin of eigendommen van uw buren te zien zijn. U kunt dan gecontroleerd worden door de Autoriteit Persoonsgegevens.

De woningbouwvereniging of verhuurder mag een beveiligingscamera ophangen om u en uw eigendommen te beschermen. Ze moeten er echter wel zorg voor dragen dat uw privacy niet wordt aangetast en ze moeten aan een groot aantal voorwaarden voldoen. Onderstaand een opsomming:

  • Het gebruik van de beveiligingscamera moet te rechtvaardigen zijn. Wanneer er geen sprake is van toegenomen criminaliteit of vandalisme wordt camerabeveiliging niet nodig geacht.
  • Het gebruik van cameratoezicht moet noodzakelijk zijn en dienen als een soort laatste redmiddel.
  • Het is verboden om in de woningen te filmen. Hier staat een hele hoge boete op.
  • De woningbouwvereniging is verplicht om de bewoners te informeren dat er gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht. Dit kunnen ze doen door een nieuwsbrief te sturen en bordjes en stickers op te hangen.
  • Leden van de VVE moeten allemaal ingestemd hebben.

Beveiligingscamera op de werkplek

Een bewakingscamera op de werkplek kan helpen bij het beveiligen van uw pand- en personeel en het terugdringen van diefstal, fraude en vandalisme. Een nadeel ervan is dat de privacy van uw personeel en eventuele bezoekers in het geding kan komen. U moet cameratoezicht op de werkplek daarom ook altijd kunnen verklaren. Hierbij de regels waar u zich nog meer aan moet houden:

  • Er mogen geen bewakingscamera’s in privacygevoelige ruimtes opgehangen worden. U kunt hierbij denken aan doucheruimtes, het toilet, kleedkamers of kolfruimtes.
  • U moet aan kunnen tonen dat het plaatsen van camerabeveiliging noodzakelijk is. U moet dan ook alle andere mogelijke beveiligingsmaatregelen, zonder succes, geprobeerd hebben.
  • Een beveiligingscamera mag geen op zichzelf staande beveiligingsmaatregel zijn, maar moet onderdeel zijn van een groter geheel aan maatregelen.
  • U bent verplicht om het cameratoezicht kenbaar te maken aan uw personeel en bezoekers.
  • U mag de camerabeelden slechts vier weken bewaren. U mag deze termijn alleen in geval van een incident overschrijden.

Camerabeveiliging op openbare plekken

Bewakingscamera’s mogen door de overheid en gemeenten op openbare plekken geplaatst worden. Dit wordt vaak gedaan in uitgaansgebieden of op drukke plekken. Ook voor de overheid en de gemeente zijn hier regels aan verbonden. Camerabeveiliging mag namelijk alleen als het bijdraagt aan de handhaving van de openbare orde, veiligheid in het verkeer en het opsporen en/ of tegengaan van criminaliteit. Denk hierbij aan plekken die er om bekend staat dat er veel gedeald wordt of vandalisme gevoelige plekken.

Daarnaast is het sinds 1 juli toegestaan om mobiele beveiligingscamera’s in te zetten. Dit wordt alleen door de gemeente gedaan en mag alleen ingezet worden om de orde te bewaren. Een groot pluspunt van deze mobiele beveiligingscamera’s is dat ze makkelijk te verplaatsen zijn. Hierdoor kan overlast gevolgd worden en kan er snel ingegrepen worden. Een ander voordeel is dat er geen uitbestedingstraject aangevraagd moet worden om nieuwe beveiligingscamera’s aan te schaffen. Hierdoor is er minder tijd nodig om overlast tegen te gaan.