Bewakingscamera met recorder

Een bewakingscamera met recorder is een belangrijke combinatie voor jouw beveiligingssysteem. Wanneer een bewakingscamera immers niet aan een recorder is aangesloten worden de beelden niet of zeer beperkt opgeslagen waardoor ze onbruikbaar zijn. In veel situaties is een recorder daarom een onmisbare aanvulling op het camerasysteem.

Waarom een recorder?

Een recorder maakt het mogelijk om beelden die door de bewakingscamera worden opgenomen ook op te slaan. Wanneer er een inbraak in de woning is geweest kunnen de gemaakte beelden worden teruggekeken om zo de dader op te kunnen sporen. Een beveiligingscamera zelf heeft maar zeer beperkte opslagruimte. Zonder recorder kunnen de bewakingsbeelden alleen live of tot enkele uren in het verleden worden bekeken. De recorder zet analoge videobeelden om in digitale beelden waardoor ze kunnen worden opgenomen. Wanneer de bewakingscamera wordt gebruikt om bewijsmateriaal te verzamelen in het geval van een onverhoopt incident is een recorder noodzakelijk.

Opslaggrootte van een bewakingscamera met recorder

De keuze voor een bewakingscamera met recorder hangt van een aantal zaken af, waarvan de capaciteit van de recorder de meest belangrijke is. Deze capaciteit is afhankelijk van de grootte van de beelden: HD-beelden nemen immers meer ruimte in beslag dan videobeelden van lage kwaliteit. Ook het aantal bewakingscamera’s dat is aangesloten op de recorder heeft invloed op de capaciteit. Als er meer bewakingscamera’s zijn aangesloten op de recorder kan er minder lang in het verleden worden teruggekeken. Een recorder moet altijd worden aangesloten op een externe harde schijf waarop de beelden worden opgeslagen. Op een harde schijf van 500 GB kunnen ongeveer twee weken aan beelden worden opgeslagen.

Beperkte kanalen

Een recorder heeft een beperkt aantal kanalen. Deze kanalen komen overeen met de bewakingscamera’s die in het pand aanwezig zijn. Op een 4-kanaalrecorder kunnen hierdoor maximaal 4 bewakingscamera’s worden aangesloten. Bandit verkoopt recorders tot 32 kanalen, hier kunnen tot 32 camera’s op worden aangesloten. Wanneer je twijfelt hoeveel kanalen nodig zijn in jouw situatie is het verstandig om voor een iets grotere capaciteit te kiezen. Het is namelijk altijd mogelijk om minder bewakingscamera’s aan te sluiten, maar nooit meer dan het maximumaantal.

Watchdog functie

Sommige recorders beschikken over een watchdog functie. Dit houdt in dat er uitsluitend beelden worden opgenomen wanneer de camera beweging detecteert. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om bedrijfspanden ’s nachts te beveiligen. Er wordt maar op hooguit enkele momenten beweging gedetecteerd en zo is het niet nodig om de beelden van de gehele nacht terug te kijken. Ook bespaart dit ruimte op de harde schijf doordat overbodige beelden op stille momenten niet bewaard blijven.

Ingebouwde dvd-brander

Je hoopt een bewakingscamera met recorder zo min mogelijk nodig te hebben. Wanneer deze echter wel nodig is kan het handig zijn om bewijsmateriaal eenvoudig te kunnen delen. Veel recorders zijn daarom voorzien van een ingebouwde DVD-RW brander. Zo kun je bewakingsbeelden zelf op een dvd branden. Ook kunnen de beelden vanaf de harde schijf worden gedeeld.

Camerabeelden doorspitten op een recorder

Wanneer er een verdachte situatie heeft plaatsgevonden is het niet altijd meteen duidelijk wanneer dit is geweest. Vele uren aan beeldmateriaal bekijken is een tijdrovende klus waar je waarschijnlijk niet op zit te wachten. Daarom hebben recorders de functie om beeldmateriaal versneld af te spelen, waardoor uren materiaal in minuten voorbijkomen. Ook beschikken deze recorders over een zoekfunctie om snel de juiste beelden te kunnen bekijken.

Instellen van de bewakingscamera met recorder

Het is met een recorder tevens mogelijk om de bewakingscamera op specifieke momenten op te laten nemen. Zo kun je ervoor kiezen om bij een bedrijfspand alleen buiten openingstijden op te laten nemen. Dit bespaart ruimte van overbodige bewakingsbeelden. Tijdens vakanties zijn er wellicht afwijkende tijden waarop de bewakingscamera met recorder actief moet zijn. Ook dit is mogelijk om in te stellen.

Wetgeving rondom opnemen van bewakingsbeelden

Wanneer een bewakingscamera met recorder wordt gebruikt in een openbare ruimte, zoals op straat, in een kantoorpand of winkel, mogen beelden niet onbeperkt bewaard blijven. In principe mogen deze beelden tot 28 dagen bewaard blijven. De stelregel hierbij is dat de beelden niet langer bewaard mogen blijven dan voor het betreffende doel noodzakelijk. Alleen wanneer er een dringende reden is waarom bewakingsbeelden langer bewaard moeten blijven kan hiervan melding gemaakt worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Verschillen tussen bewakingscamera’s met recorder

Bandit verkoopt verschillende pakketten met een set van enkele bewakingscamera’s en een recorder. Afhankelijk van de situatie die beveiligd moet worden kan voor verschillende typen camera’s gekozen worden. Zo is een infraroodcamera geschikt om ’s nachts op te nemen terwijl een dome camera kleiner is en beter bestand tegen vandalisme. Een combinatie van verschillende camera’s is uiteraard ook mogelijk. Deze verschillende bewakingscamera’s worden op een recorder aangesloten om alle beelden op een plaats te kunnen verzamelen. Bandit adviseert u graag over het type bewakingscamera dat het meest geschikt is voor uw persoonlijke situatie.