Inzet beveiligingscamera bedrijventerrein

Er wordt nog te vaak geroepen dat ondernemers een beveiligingscamera nooit op de openbare weg mogen richten. Dit is echter niet zo. Ook ondernemers en andere partijen mogen de openbare weg filmen. Mits ze aan een paar voorwaarden voldoen, dat wel. Welke voorwaarden dat zijn leest u hier.

Veelal wordt gedacht dat de openbare ruimtes onder de burgemeester vallen. Dit houdt in dat hij verantwoordelijk is voor alles wat er daar gebeurt. In principe is dat natuurlijk ook zo, al zijn er wel een aantal uitzonderingen. Wanneer een partij kan aantonen dat camerabewaking noodzakelijk is om inbraak tegen te gaan, mogen zij een beveiligingscamera op de weg richten. Wel zijn zij na goedkeuring aansprakelijk voor dat stuk van de openbare ruimte. Dit geldt niet voor het handhaven van de openbare orde, dit blijft namelijk wel altijd een gemeentekwestie.

Inzet beveiligingscamera of toezichtcamera?

De openbare weg kent twee soorten camera’s: de toezichtcamera’s van de gemeente en beveiligingscamera’s. Voor beide camera’s gelden verschillende wetten. Als de camera gebruikt wordt voor handhaving van de openbare orde, treedt de Gemeentewet in werking. De camera moet dan in opdracht van de burgemeester geplaatst zijn. Wanneer de beveiligingscamera gebruikt worden om inbraken, overvallen en vernielingen van eigendommen tegen te gaan is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Om aan deze wet te voldoen, moet de ondernemer kunnen aantonen dat het voor de veiligheid van zijn bedrijf en personeel noodzakelijk is om de beveiligingscamera’s op de openbare weg te richten. Het naleven van deze wet wordt niet gecontroleerd door de gemeente maar door het College Bescherming Persoonsgegevens. Welke wet er in werking gaat heeft dus niet zo zeer met de plek van de camera te maken, maar met het doel van de camera.

Iedere ondernemer heeft het recht om alles wat onder zijn verantwoording valt te beveiligen. Denk aan gebouwen, bedrijventerreinen of personen. Wanneer het nodig is om ook de openbare weg te filmen, kan deze verantwoording zich uitstrekken tot dat bepaalde deel van de openbare weg. Dit wordt opgenomen in een convenant tussen de ondernemer en de gemeente. Hierin staat beschreven dat er geen openbaar ordeprobleem is en wordt de verantwoordelijkheid toegekend. De invulling van deze verantwoordelijkheid wordt echter niet beschreven. Dit wordt gedaan in een protocol of reglement betreffende de beveiligingscamera’s.

Wilt u weten hoe u dit voor uw bedrijf kunt regelen? Neem dan contact op met: (0)85 – 273 84 86 of vul ons contactformulier in. Wij helpen u graag.